Skip to content

Svartbälteslista

Följande personer tränar eller har tränat i de stilar som klubben genom åren har utövat. De har uppnått svartbältesgrader och deras diplom är uppsatta i träningslokalen. Några har även uppnått höga grader inom andra stilar och klubbar men detta är inte redovisat här.

Mikael Forsman 8 Dan

Dick Eriksson 7 Dan

Fredrik Bergman 5 Dan

Daniel Pettersson 4 Dan

Lars Brännström 2 Dan

Tommy Thörneby 2 Dan

Simon Marklund 2 Dan

Emelie Öhlund 1 Dan

Erik Viklund 1 Dan

Joakim Draumann 1 Dan

Jonny Isaksson 1 Dan

Jouni Käiväräinen 1 Dan

Morgan Wikberg 1 Dan

Natalie Öhlund 1 Dan

Riku Koponen 1 Dan

Elvis Öhult 1 Dan