Skip to content

Klubbens Historia

Enligt klubbens stadgar så bildades klubben i juni 1979 och namnet blev Piteå Karateklubb. Under åren fram till nu så har det varit många framträdande utövare och eldsjälar, att nämna alla vid namn är svårt eftersom vissa namn har gått förlorade över tid, dock finns de flesta i klubbens svartbälteslista. I historiebeskrivningen nedan kommer dock vissa namn att nämnas som lämnat stort avtryck i föreningens historia och dess utveckling. Är det någon som vill komplettera med information så är de välkomna att skicka den informationen till klubbens mailadress: skd.pitea@gmail.com 

Piteå Karateklubb

Jörgen Bäckström var en av grundarna till Piteå Karateklubb. Tillsammans med några kompisar började de att åka upp till Luleå för att träna Kyokushinkai Karate under Tommy Wikström och Roland Lundgren. Deras intresse resulterade till bildandet av Piteå Karateklubb 1979. Kort därefter uppkom en konflikt inom Swedish Kyokushin Karate och instruktörerna i Luleå gick skilda vägar. Tommy Wikström valde att träna under David Cook och Roland Lundgren valde att träna under Brian Fitkin. Medlemmarna i Piteå Karateklubb valde då att träna under Roland Lundgren men detta samarbete blev inte långvarigt, klubben kvarstod dock under Brian Fitkins ledning. Under åren som klubben utövade Kyokushin så anordnades läger med framstående utövare i stilen t.ex. Brian Fitkin, Steven Jones, Michael Söderkvist m.m. Medlemmarna åkte även till andra klubbar i Sverige och deltog på sommarläger på Orust i Göteborgs skärgård.

I början av 90-talet flyttade Jouni Käiväräinen till Piteå och introducerade klubben för Ashihara Karate. Detta innebar att klubben återigen kom under Shihan David Cooks ledning och en intressant och utvecklande era påbörjades. Tack vare ett nära samarbete med Shihan David Cook och utbyte med Uppsalaklubben så fick klubben mycket duktiga utövare. Tyvärr för klubben så innebar detta att flera av dessa flyttade ned till Uppsala för att träna direkt under Shihan David Cook.

Utvecklingen under 90-talet var dock mycket händelserik och klubben fick sin första egna träningslokal i en källare på Durrnäsområdet i Piteå. Ett samarbete med fem klubbar i Norrbotten inleddes när Mikael Berg från Boden bildade NIKO, Shihan David Cook utvecklade Ashihara International och under senare delen av 90-talet utvecklade han Tsu Shin Gen. Det senare fick en stor påverkan på klubben eftersom det fanns medlemmar som vill gå tillbaka till den mer traditionella stilen Ashihara Kaikan och andra som ville följa med i utvecklingen som Shihan David Cook inlett. Efter en omröstning i klubben om vilken väg klubben skulle gå framöver föll rösterna nästan enhälligt på att klubben fortsättningsvis skulle träna Tsu Shin Gen.

Början av 2000-talet var även det fyllt av stora händelser för klubben. Flera klubbar som tränade olika kampsporter gick tillsammans och bildade Budo Alliansen Piteå. Tack vare detta kunde klubben lämna den lilla källarlokalen på Durrnäs och flytta till en ny träningslokal i Djupviken. Budohuset, som träningslokalen döptes till, var en gammal nedlagd skola med stora träningsytor, stora omklädningsrum, säckrum, styreträningsrum och ett fik. Den nya träningslokalen innebar att stora läger kunde anordnas. I och med att Soke David Cook kom upp som chefsinstruktör inbjöds även internationella deltagare. Tack vare Soke David Cooks kontakter fick klubben många ny vänner från olika länder bland annat; Hanchi Ivan Titenkov från Ryssland, Shihan Evgeny Tolmachev från Ukraina och Shihan Asanga Ranashinga från Sri Lanka. Dessa personer och deras elever har många gånger besökt vår klubb i Piteå vilket vi är mycket hedrade av. 

Under årens lopp så har givetvis medlemmar deltagit i olika nationella tävlingar och en av de som kan nämnas och har gjort bra resultat med flertalet vinster är Sensei Fredrik Bergman. Internationellt så har Sempai Erik Viklund störst framgång med en vinst i Abu Dhabi i en landskamp mot Syrien och en förlängningsrond mot den internationella storstjärnan Lechi Kurbanov från Ryssland.

År 2003 – 2005 anordnade klubben 3 stycken större allround fighting tävlingar med stor framgång. Tävlingarna hade stor potential att bli något mycket större eftersom fler och fler internationella utövare visade intresse. Men på grund av en ny kampsportslag i Sverige 2006 och osäkerhet kring detta samt att det innebar stora kostnader att arrangera lades tävlingarna på is.

År 2010 förändrades situationen för Budo Alliansen Piteå. Träningslokalen i Djupviken var i behov av upprustning och hyreskostnaderna efter upprustningen skulle öka drastiskt. Det fanns ingen möjlighet för föreningarna i alliansen betala den nya hyressättningen och vi blev tvungna att söka efter en ny lokal. Den lokalen blev Budo Center på Nygatan 35 där vi fortfarande finns.

Nästa kapitel klubbens historia skedde 2018 när samarbetet med Soke David Cook upphörde. Å klubbens vägar så är vi tacksamma för att fått vara med i utvecklingen från början av 90-talet under Soke David Cooks ledning. En speciell sak som vi inte kommer att glömmas i klubbens historia är utnämningen av 10 Dan till Soke David Cook den 1 december 2014 som skedde i Budo Centers lokal här i Piteå.

Stilen San Kai Do- Allround Fighting som vi nu tränar behöver inte nämnas i denna historiebeskrivning för den är inte skriven ännu. Information om den framgår i övrig text på denna hemsida.

Slutord…

Klubbens historia vore ingenting utan flertalet medlemmar som tränat under åren och kanske inte uppnått svart bälte eller varit intresserade av tävling men det är dessa medlemmar som möjlig gjort framgångarna och att klubben finns kvar. Till dessa medlemmar som inte nämns eller inte finns på svartbälteslistan vill undertecknad via klubbens vägnar rikta ett riktigt stort tack!

Stilar som har tränats i Piteå Karateklubb under åren 1979 – 2019

Kyokushin Karate

Ashihara Kaikan

Ashihara International

Tsu Shin Gen

Shootfighting

Kickboxing

Kobudo

San Kai Do Jiujitsu

San Kai Do Allround Fighting

Kaicho Mikael Forsman

Medlem sen 1979 och fortfarande…